//

Om: KSE Ejendomme

Om os

Hos KSE Ejendomme APS bygger vi ikke bare boliger – vi skaber nye hjem.

Vi er med helt fra start, hvor vi i samarbejde med f.eks en landmand udvikler landbrugsjord til udstykning og bebyggelse. Vi er med, når byggeplanerne skal udfærdiges og godkendes – og i samarbejde med de bedste arkitekter skaber vi fremtidens hjem.

Vi tror nemlig på, at hjem skal bygges på et fundament af ansvarlighed og respekt. For de involverede parter, for omgivelserne, for nærområdet og for den familie, der skal leve i boligen og give den sin første livsgnist og sjæl.

// Udvalgte projekter

Byggegrunde

KSE Ejendomme APS den oplagte partner, hvis du er indehaver af f.eks landbrugsjord, som du ønsker at udstykke og byggemodne. 

Ofte begynder samarbejdet omkring byggejord og byggegrunde allerede inden, arealerne er omfattet af kommune- og lokalplan. Derfor sørger vi, i samarbejde med kommune, arkitekt og landinspektør, for at udarbejde en lokalplan for området, hvor arealet frastykkes landbrugsejendommen og byggemodning igangsættes. 

Vi har med andre ord erfaring med hele processen, så ønsker du at udvikle din landbrugsjord til byggegrunde er du meget velkommen til at kontakte os med henblik på et samarbejde.

Udlejningsejendomme i København, Roskilde og Holbæk

KSE Ejendomme APS råder også over en række udlejningsejendomme.

Vi opkøber også interessante udlejningsejendomme i områderne København, Roskilde og Holbæk. Er du indehaver af en udlejningsejendom, er du derfor altid velkommen til at kontakte os med henblik på et tilbud på din ejendom.